CreateIT
CreateIT

Przetarg

AKTUALIZACJA 30.08.2019

W dniu 30 sierpnia komisja dokonała oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta firmy: Fido Finance Sylwia Czechowska, z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. Gołębia 7. Odrzucono ofertę firmy Go Global Group Mariusz Stryżko z siedzibą w Warszawie, ul.Żytnia 15a/2. Ofert nieważnych nie było.

————————————-

W związku z realizacją projektu
„Opracowanie nowego projektu wzorniczego i wdrożenie nowej e-usługi w oparciu o technologię blockchain” POIR.02.03.05-04-0014/18  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, firma CreateIT s.c. Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander zaprasza do składania ofert na wykonanie
“Usługa doradczej dotyczącej stworzenia strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych usługi pozwalającej na weryfikację wiarygodności i spójności łańcucha dostaw do sklepów internetowych w oparciu o innowacyjną technologię blockchain”. Przedmiot zamówienia posiada kod cpv: 73300000-5. Zapytanie ofertowe zostało w dniu 20 sierpnia 2019 r. umieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 22514.  Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


August 21, 2019, createit

Let's get to work on your next project
Working hours
Working hours

GMT+1
Monday - Friday
10 AM – 6 PM

Locaton
Location

Wasiutynskiego 16
00-707 Warsaw, Poland

GPS coordinates
GPS coordinates

Latitude 52.2147781,
Longitude 21.065138599999955

createIT Contact