CreateIT
CreateIT

Przetarg / Tender

In connection with the implementation of the EU project: “Development and implementation of new blockchain technology based e-service”. We are conducting a tender for a consultancy services. Please note that for formal reasons, all documents in this area are prepared in Polish. If you have any questions, contact us.


AKTUALIZACJA 18.05.2020

W  dniu  15 maja komisja dokonała oceny ofert złożonych w postępowaniu 2019/3/POIR oraz  wyboru  najkorzystniejszej  oferty. Wybrana została oferta  firmy:  Ad  Store  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w Warszawie ul. Przasnyska 6b. Odrzucono ofertę firmy Go Global Group Mariusz Stryżko z siedzibą w Warszawie, ul.Żytnia 15a/2. Ofert nieważnych nie było.


AKTUALIZACJA 07.05.2020

W związku z realizacją projektu:

„Opracowanie nowego projektu wzorniczego i wdrożenia nowej e-usługi w oparciu o technologię blockchain” POIR.02.03.05-04-0014/18-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

CreateIT spółka cywilna Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym na wykonanie zamówienia pod nazwą „Doradztwo w zakresie wdrożenia nowej e-usługi”. Znak postępowania: 2019/3/POIR. Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Termin składania ofert upływa 15 maja 2020 r.

Oferenci winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na znak postępowania.

Załączniki:


AKTUALIZACJA 09.01.2020

W dniu 9 stycznia 2020 r. komisja dokonała oceny ofert złożonych w postępowaniu 2019/2/POIR  oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta firmy Mindsailors sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 3/14. Ofert nieważnych nie było.


AKTUALIZACJA 19.12.2019

W związku z realizacją projektu

„Opracowanie nowego projektu wzorniczego i wdrożenie nowej e-usługi w oparciu o technologię blockchain” POIR.02.03.05-04-0014/18-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, CreateIT spółka cywilna Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym na wykonanie zamówienia pod nazwą „Opracowanie projektu e-usługi, prototypowanie i testowanie” w ramach projektu POIR.02.03.05- 04-0014/18-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Znak postępowania: 2019/2/POIR.
Oferenci winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na znak postępowania.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. SIWZII
  2. Zał. 1 formularz oferty
  3. Zał. 2 wzór umowy
  4. Zał. 3 Oświadczenia powiązania

 

————————————-

AKTUALIZACJA 30.08.2019

W dniu 30 sierpnia komisja dokonała oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta firmy: Fido Finance Sylwia Czechowska, z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. Gołębia 7. Odrzucono ofertę firmy Go Global Group Mariusz Stryżko z siedzibą w Warszawie, ul.Żytnia 15a/2. Ofert nieważnych nie było.

————————————-

W związku z realizacją projektu
„Opracowanie nowego projektu wzorniczego i wdrożenie nowej e-usługi w oparciu o technologię blockchain” POIR.02.03.05-04-0014/18  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, firma CreateIT s.c. Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander zaprasza do składania ofert na wykonanie
“Usługa doradczej dotyczącej stworzenia strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych usługi pozwalającej na weryfikację wiarygodności i spójności łańcucha dostaw do sklepów internetowych w oparciu o innowacyjną technologię blockchain”. Przedmiot zamówienia posiada kod cpv: 73300000-5. Zapytanie ofertowe zostało w dniu 20 sierpnia 2019 r. umieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 22514.  Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


August 21, 2019, createit

createIT Contact